Вівторок, 23.01.2018, 10:54
Кременчуцька загальноосвітня школа I-III ступенів №16
Вітаю Вас Гість | RSS
Головна | Реєстрація | Вхід
МЕНЮ сайта
ОСВІТА.UA
СТАТИСТИКА
ВХІД
Головна » 2017 » Листопад » 18 » 1 вересня 2018 року майбутні десятикласники навчатимуться в профільному класі
17:44
1 вересня 2018 року майбутні десятикласники навчатимуться в профільному класі

    Міністерство освіти і науки запропонувало до громадського обговорення   проекту Типового навчального плану   для 10-11 класів. Зміни мають стати чинними з 2018 року. Проект документа передбачає зміну підходів до формування переліку предметів в 10-11 класах і є першим кроком до формування профільної школи.

Про новації проекту у роз’ясненні МОН. «Документ, що наразі розміщено на сайті МОН у рубриці «Громадське обговорення», – це лише проект, який ми пропонуємо на розгляд громадськості. Ми дуже сподіваємося, що усі зацікавлені – а це й вчителі, й батьки, й самі учні старшої школи – висловлять свою думку щодо запропонованих змін», – зазначив заступник міністра освіти і науки України Павло Хобзей.   Детальніше роз"яснення МОН.... Проект Типового навчального плану 

                                                                                                         

 

 Про затвердження деяких нормативно-правових актів з питань прийому на навчання до закладів вищої освіти Наказ МОН № 1378 від 13.10.17 року завантажити

                                                               

Учні коледжів і училищ складатимуть ДПА у формі ЗНО…завантажити

Думки з приводу: Обговорення навчальних планівВолодимир Бєлий, заступник директора Херсонського фізико-технічного ліцею.

Перелік сертифікатів ЗНО за спеціальностями…завантажити

ПЕРЕЛІК 
навчальних предметів, із яких у 2018 році проводиться зовнішнє незалежне оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти

1. Українська мова і література.

2. Історія України.

3. Математика.

4. Біологія.

5. Географія.

6. Фізика.

7. Хімія.

8. Англійська мова.

9. Іспанська мова.

10. Німецька мова.

11. Французька мова.

 

 

ЗНО-2018 детальніше….натисніть для ознайомлення

Проект

Типовий навчальний план

для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів

 

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах

10 клас

11 клас

Інваріантний складник

Українська мова

2

2

Література (українська та

зарубіжна література)

2

2

Іноземна мова

2

2

Історія (історія України та всесвітня історія)

2

2

Людина і суспільство

2

0

Математика

3

3

Людина і природа

3

3

Фізична культура *

3

3

Захист Вітчизни

1,5

1,5

Разом

20,5

18,5

Варіативний складник

Цикл профільних предметів (додаток 1) і спеціальних курсів

11

13

Цикл вибірково-обов’язкових предметів («Інформаційно-комунікаційні технології», «Технології», «Мистецтво», «Художня культура», «Економіка», «Екологія», «Філософія», «Психологія», «Правознавство», «Мова національної меншини», «Друга іноземна мова»)

3

3

Додаткові години на факультативи, індивідуальні заняття

3,5

3,5

Разом

17,5

19,5

Гранично допустиме навчальне навантаження

33

33

Усього фінансується

38

38

*Години фізичної культури не входять до гранично допустимого навантаження

Пояснювальна записка

Типовий навчальний план передбачає реалізацію змісту освіти старшої школи, окресленого Державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти, в навчальних предметах та курсах і є основою для укладання робочого плану школи відповідно до формованого нею профілю навчання. Профільне навчання в старшій школі спрямоване на завершення здобуття повної загальної середньої освіти на основі якомога повнішого розвитку нахилів і здібностей учнів, задоволення їхніх пізнавальних інтересів та освітніх потреб, зумовлених орієнтацією на майбутню професію та подальшими життєвими планами. З огляду на це в плані виокремлено інваріантний і варіативний складники.

Інваріантний складник плану містить перелік базових навчальних предметів з відведеною для їх вивчення кількістю тижневих годин, реалізація яких має забезпечити досягнення визначеного стандартом рівня навчальних результатів – рівня стандарту. До базових предметів належать: «Українська мова», «Іноземна мова», «Література (українська і зарубіжна література)», «Історія (історія України і всесвітня історія)», «Людина і суспільство», «Математика», «Людина і природа», «Фізична культура», «Захист Вітчизни».

Зміст базових предметів «Література (українська і зарубіжна література)», «Історія(історія України і всесвітня історія)»,«Людина і суспільство», реалізується у відповідних єдиних інтегрованих навчальних курсах. Зміст базового предмета «Математика» може реалізуватися у навчальному курсі, що включає алгебру і початки аналізу та геометрію, розподіл годин між якими встановлює навчальна програма.

Навчальний предмет “Людина і природа” у класах суспільно-гуманітарних профілів реалізується у вигляді єдиного світоглядного курсу в обсязі трьох тижневих навчальних годин у 10 та 11 класах. У класах природничих профілів вивчається відповідний двогодинний узагальнюючий курс в 11 класі. Решту відведених на зазначений предмет навчальних годин навчальний заклад використовує для вивчення на профільному рівні фізики, хімії, біології або географії залежно від обраного профілю навчання.

Закладений у базових предметах навчальний зміст формується на загальнодержавному рівні і відображається у відповідних навчальних програмах, затверджених МОН України.

Реалізації передбаченого стандартом змісту освіти крім базових предметів з метою врахування освітніх уподобань учнів слугує цикл вибірково-обов’язкових предметів: «Інформаційно-комунікаційні технології», «Технології», «Мистецтво», «Художня культура», «Економіка», «Екологія», «Філософія», «Психологія», «Правознавство», «Мова національної меншини», «Друга іноземна мова». Із запропонованого у типовому навчальному плані їх переліку учень має обрати для вивчення не менше двох предметів із загальним обсягом навчального часу 210 год. Кількість годин на вивчення кожного із них визначає навчальний заклад.

Переважну частину навчальних годин варіативного складника плану призначено для забезпечення профільного спрямування навчання в старшій школі. Вони використовуються навчальним закладом для формування профілю навчання. Зміст профілю навчання реалізується у відповідній системі навчальних предметів і курсів, що включає такі компоненти.

1.Базові навчальні предметитавибірково-обов’язкові предмети, які вивчаються на рівні стандарту.

2.Профільні предмети – базові предмети, окремі вибірково-обов’язкові предмети, які вивчаються глибше і ширше, ніж це передбачено освітнім стандартом (профільний рівень вивчення). Цей рівень передбачає більш повне оволодіння предметними компетентностями, посилення прикладної спрямованості освітнього змісту, застосування інноваційних технологій навчання, специфічних для відповідної галузі знань, організацію проектної, дослідницької навчальної діяльності тощо. Таких предметів в одному профілі не може бути більше трьох, як правило, їх два. Перелік можливих профільних предметів з передбаченою на їх вивчення кількістю тижневих навчальних годин подано у додатку 1. Слід ураховувати, що кількість годин для вивчення профільного предмета включає кількість годин, відведених типовим планом на вивчення відповідного предмета або його модуля на рівні стандарту, яка доповнюється потрібною кількістю годин з передбачених на цикл профільних предметів. Зміст профільних предметів і вимоги до його засвоєння визначають навчальні програми, затверджені МОН України.

3.Курси за вибором, до яких належать спеціальні курси і факультативи.

Спеціальні курси разом із профільними предметами відображають специфіку конкретного профілю навчання і визначають його сутність. Вони призначені для доповнення, поглиблення змісту окремих розділів профільних (а за потреби і непрофільних) предметів, можуть містити додаткові споріднені розділи, що не включені до навчальних програм, знайомити учнів із галузями знань, не представленими в змісті навчальних предметів, але орієнтованими на комплекс можливих професій у руслі обраного профілю навчання тощо. Тематика і зміст спеціальних курсів може розроблятися вчителями з наступним їх погодженням у встановленому порядку. Навчальний закладможе також обирати відповідний спецкурс із уже розроблених і рекомендованих МОН України. Спецкурси реалізуються переважно за рахунок годин варіативного складника навчального плану, передбачених на цикл профільних предметів.

Факультативні курси є засобом задоволення пізнавальних інтересів та освітніх потреб старшокласників, які загалом не пов’язані з обраним профілем навчання. Наприклад, учні, які навчаються за профілем природничого спрямування, можуть факультативно удосконалювати свої знання з української або іноземної мов. Аналогічно учні, що здобувають освіту за певним суспільно-гуманітарним профілем, можуть розширювати свою компетентність у галузі прикладної математики, опановуючи відповідний факультатив. Факультативи реалізуються переважно за рахунок додаткових годин, передбачених варіативним складником плану.

Навчальний заклад самостійно формує той або інший профіль навчання за рахунок комбінації базових, профільних, вибірково-обов’язкових предметів, курсів за вибором (спецкурсів і факультативів), реалізованої у робочих навчальних планах певного профілю відповідно до освітніх потреб та інтересів учнів. Профіль навчання формується навчальним закладом з урахуванням можливостей забезпечити якісну його реалізацію. Відповідно до Положення про загальноосвітній навчальний заклад рішення про розподіл годин варіативного складника приймає навчальний заклад, враховуючи профільне спрямування, регіональні особливості, кадрове забезпечення, матеріально-технічну базу та освітні потреби учнів.

Навчальному закладу надається право використовувати навчальні години варіативного складника, які залишилися не використаними після забезпечення повноцінної реалізації відповідного профілю навчання, для вивчення предметів інваріантного складника навчального плану.

З метою уникнення одногодинного тижневого вивчення певного предмета або курсу навчальний заклад може здійснювати таке вивчення концентровано.

Навчальні програми з вивчення предметів і курсів на рівні стандарту та на профільному рівні затверджує МОН України. Навчальні заклади можуть вносити до нихзміни, які стосуються послідовності вивчення тем, розподілу навчального часу, змістового доповнення окремих розділів тощо.

Додаток 1

Кількість годин на вивчення профільних предметів

Профільний предмет

Кількість годин на тиждень у класах

10 клас

11 клас

Українська мова

4

4

Література (українська і зарубіжна)

8

8

Іноземна мова

5

5

Історія (історія України та всесвітня історія)

8

8

Людина і суспільство

4

4

Мова і література національної меншини

5

5

Математика

10

10

Фізика і астрономія

6

6

Біологія і екологія

6

6

Хімія

5

5

Географія

5

5

Інформаційно-комунікаційні технології

5

5

Технології

6

6

Мистецтво

5

5

Фізична культура

6

6

Захист Вітчизни

5

5

 

Переглядів: 207 | Додав: Kremenschool-16 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *:
Національна гарча лінія
Календар
«  Листопад 2017  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930
Copyright MyCorp © 2018
Конструктор сайтів - uCoz